Konferencja bibliotekarzy powiatu polkowickiego.

Osoby zarządzające bibliotekami publicznymi w powiecie polkowickim spotkały się w Gaworzycach na konferencji poświęconej innowacyjnym metodom zarządzania instytucjami kultury. Kluczowym punktem programu konferencji były warsztaty pt. „ Integracja, komunikacja, motywacja i zespół” podczas których bibliotekarze mieli okazję poznać sposoby budowania relacji wewnątrz zespołu, metody budowania wzajemnego zrozumienia poprzez spojrzenie na siebie nawzajem w niestandardowy sposób, a także przyglądanie się mechanizmom decydującym o efektywnej współpracy.

Pracownicy bibliotek mają do wykonania niełatwe zadanie, bowiem do ich obowiązków nie należy wyłącznie uzupełnianie księgozbiorów o nowości wydawnicze, zwiększanie liczby wypożyczeń, zachęcanie do częstych odwiedzin i utrzymanie dotychczasowego poziomu czytelnictwa. Współczesny bibliotekarz pełni rolę animatora kultury i specjalisty od promocji czytelnictwa, ciągle poszukując nowych form pracy z użytkownikami usług biblioteki oraz nieczytelnikami. Spotkanie bibliotekarzy z różnych placówek powiatu stworzyło okazję do wymiany doświadczeń, zaczerpnięcia inspiracji oraz nabycia nowych umiejętności.

Serdecznie dziękujemy Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Bibliotece w Gaworzycach za ugoszczenie uczestników konferencji w swoich progach.

 

red. N.Moroz-Kiełbasińska

Strony w dziale:

Strony w dziale: